Žodis
ABIOTINIS
AKYTOSIOS TERPĖS DREGMĖS PRALAIDUMO KOEFICIENTAS
AKUSTINĖS SAVYBĖS
ALTERNATYVIOJI MEDŽIAGA
ALTERNATYVUSIS KURAS
ANGLIES CIKLAS
ANGLIES DIOKSIDO KOMPENSAVIMAS
ANGLIES DIOKSIDO SEKVESTRACIJA
ANGLIES KAUPIMO GEBA
ANGLIESPĖDSAKAS
ANGLIES SAUGYKLA
ANGLIES SKAIČIUOKLĖ
APLINKAI TENKANTI NAŠTA
APLINKOSAUGINĖ DEKLARACIJA
APLINKOSAUGINĖ GAMINIO DEKLARACIJA
APLINKOSAUGINIO PROFILIO NUSTATYMAS
APLINKOSAUGINIS RODIKLIS
APLINKOSAUGINIS VEIKSMINGUMAS
APLINKOSAUGOS VADYBOS IR AUDITO SISTEMA
APLINKOS ATKŪRIMAS
APLINKOSAUGINIO VEIKSMINGUMO TIKRINIMAS
APLINKOSAUGOS MOKESTIS
APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMA
APGYVENDINIMOTANKUMAS
APLINKOSBŪKLĖ
APSAUGANUO POTVYNIŲ
APSAUGANUO RADONO
ATLIEKŲTVARKYMAS
ATLIEKŲŠALINIMO SĄNAUDOS
ATLIEKOS
ATSAKINGAS MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS
ATSINAUJINANČIOJI ENERGIJA
ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS SERTIFIKATAS
ATSINAUJINANTYS IŠTEKLIAI
ATSPARUMAS
AUTOKLAVINISAKYTASIS BETONAS
BENDRAŠILUMOS IR ELEKTROSfont-size: ENERGIJOS GAMYBA
BIOMASĖ
BIOLOGINISNUOTEKŲ APDOROJIMAS
CEMENTOPRAMONĖS DARNUMO INICIATYVA
CENTRALIZUOTAENERGIJOS SISTEMA
CO2MAŽINIMO POTENCIALAS
DARBOTVARKĖ21
DARNAUSVARTOJIMO BEI GAMYBOS IR DARNIOS PRAMONĖS POLITIKOS VEIKSMŲ PLANAS
DARNIARCHITEKTŪRA
DARNIENERGIJA
DARNIŲMIESTŲ PROGRAMA
DARNIMIESTŲ DRENAVIMO SISTEMA
DARNISTATYBA
DARNUMORODIKLIS
DARNUSPASTATO VALDYMAS
DARNŪSVIEŠIEJI PIRKIMAI
DAUGIKLIS„10“
DAUGIKLIS„4“
DEGRADACIJOS  RODIKLIS
DEKARBONIZACIJA
DEKREMENTOVĖLINIMAS
DIRVINISSTOGAS
DIENOSŠVIESOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS
DIENOSŠVIESOS PROJEKTAS
EFEKTYVAUSENERGIJOS VARTOJIMO ĮPROČIAI
EKOLOGINISEFEKTYVUMAS
EKOLOGINISPROJEKTAVIMAS
EKOLOGINISŽENKLAS
EKOLOGINIOŽENKLINIMO ĮSTAIGA
EKOLOGINISDEFICITAS
EKOLOGINISPĖDSAKAS
EKOLOGINISTVARUMAS
EKOLOGINISŽENKLAS
EKOLOGIŠKAS
EKOLOGIŠKASNAMAS
EKOSISTEMA
ENERGIJĄTAUPANTIS PRODUKTAS
ENERGIJOSPOREIKIS
ENERGIJOSREGENERACIJOS SISTEMA
ENERGIJOSTAUPYMO VEIKSMAI
ENERGIJOSTIEKIMO PASLAUGA
ENERGIJOSVARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
ENERGIJOSVARTOJIMO EFEKTYVUMO PASLAUGA
EKSPERIMENTINĖRINKA
EKSPLOATAVIMOLAIKOTARPIS
ENERGINIONAUDINGUMO SERTIFIKATAS
EVAPOTRANSPIRACIJA
FAZINIOVIRSMO MEDŽIAGA
FUNKCINISENERGIJOS SUVARTOJIMAS
FUNKCINISVANDENS SUVARTOJIMAS
FUNKCIONAVIMOEFEKTYVUMU PAGRĮSTAS REGLAMENTAVIMAS
FILTRATAS
FOTOVOLTINISELEMENTAS
FOTOVOLTINĖELEKTRA
GAMTINISKAPITALAS
GAMTOSIŠTEKLIUS
GARSOIZOLIACIJA
GEOGRAFINĖINFORMACINĖ SISTEMA
GEOTERMINĖSENERGIJOS SISTEMA
GRĄŽOSLAIKOTARPIS
GERIAMASISVANDUO
GYVAVIMOCIKLAS
GYVAVIMOCIKLO ANALIZĖ
GYVAVIMOCIKLO APRAŠAS
GYVAVIMOCIKLO PABAIGOS SĄNAUDOS
GYVAVIMOCIKLO POVEIKIO ĮVERTINIMAS
GYVAVIMO  CIKLO POVEIKIO KATEGORIJOS RODIKLIS
GYVAVIMOCIKLO SĄNAUDŲ ANALIZĖ
GYVAVIMOCIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS
GYVAVIMO  CIKLO SĄNAUDOS
GYVENAMOJOPASTATO ĮVERTINIMAS
GYVENIMOKOKYBĖS APLINKOS ASPEKTAI
GRIOVIMOATLIEKOS
GRUNTINIOVĖSINIMO / ŠILDYMO SISTEMA
GRUNTINISVANDUO
GRUNTOŠILDOMASIS SIURBLYS
GRYNOJIDABARTINĖ SAVIKAINA
GRYNOJIDABARTINĖ VERTĖ
HIBRIDINĖENERGIJOS SISTEMA
INVENTORINĖGYVAVIMO CIKLO ANALIZĖ
INVENTORINĖSGYVAVIMO CIKLO ANALIZĖS REZULTATAS
INVESTICINĖSSĄNAUDOS
IŠMANUSISMIESTAS
IŠMANUSISPASTATAS
IŠTEKLIŲREGENERACIJA
IZOLIACINISBETONO KLOJINYS
IZOLIACINISSLUOKSNIS
ĮKŪNYTOJIENERGIJA
ĮKŪNYTOSIOSENERGIJOS POVEIKIS
ĮMONIŲSOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
ĮSIGIJIMOSAVIKAINA
KAMINOEFEKTAS
KIOTOPROTOKOLAS
KOMPOSTINIŲTUALETŲ SISTEMA
KOMPOZITINĖMEDIENA
LABAIMAŽOS APIMTIES BENDRA ŠILUMOS IR ELEKTROS GAMYBA
LABAIMAŽOS APIMTIES ENERGIJOS GAMYBA
LABAIMAŽOS APIMTIES ENERGIJOS GAMYBOS SISTEMA
LAKIEJIPELENAI
LAKIŲJŲMEDŽIAGŲ IŠSISKYRIMAS
LENGVAIPRITAIKOMAS PASTATAS
LENGVŲJŲKONSTRUKCIJŲ STATYBA
LIKUTINĖVERTĖ
LIKUTINISNAUDOJIMO LAIKAS
MALTASGRANULIUOTASIS AUKŠTAKROSNĖS ŠLAKAS
MASĖSSUSTIPRINTA ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTO U VERTĖ
MATAVIMASIŠ GAUTO ENERGIJOS KIEKIO ATIMANT Į TINKLĄ PATIEKTĄ ENERGIJĄ
MAŽAANGLĖARBA NULINIO IŠSKYRIMO TECHNOLOGIJA
MAŽAANGLISENERGIJOS ŠALTINIS
MEDIENOSSERTIFIKAVIMAS
METINISENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS
MIESTOBROVIMASIS
MIESTODRĖKA
MIESTOEKOLOGINIS PĖDSAKAS
MIŠKŲNAIKINIMAS
MIŠKOĮVEISIMAS
MIŠRIOSPASKIRTIES PASTATŲ STATYBA
NAUDOJIMOLAIKAS
NAKTINĖVENTILIACIJOS SISTEMA
NATŪRALUSISVĖDINIMAS
NEATSINAUJINANČIOJIENERGIJA
NEATSINAUJINANTISENERGIJOS IŠTEKLIUS
NEDIDELIOMASTO ELEKTROS GAMYBA
NEDIDELĮANGLIES DIOKSIDO KIEKĮ IŠSKIRIANČIŲ PASTATŲ PROGRAMA
NUMATYTOJIEKSPLOATACIJOS TRUKMĖ
NUMATOMASEKSPLOATAVIMO LAIKAS
NULINIOANGLIES DIOKSIDO IŠSKYRIMO PASTATAS
NULINIOANGLIES DIOKSIDO IŠSKYRIMO PASTATŲ STATYBA
NULINIOLYGIO ENERGIJOS PASTATAS
NUOELEKTROS TINKLŲ NEPRIKLAUSOMA ENERGIJA
„NUOLOPŠIO IKI LOPŠIO“
NUOTAKAS
NUOTEKOS
NUOTĖKIOREGULIAVIMO TVENKINYS
NUOTĖKIS
OROINFILTRACIJA
OROIŠTĖKIS
OROKONDICIONAVIMAS
ORONEPRALAIDUMAS
OROPASIKEITIMAS PER VALANDĄ
OROŠILUMOS SIURBLYS
OROVĖSINIMAS VANDENS GARINIMU
OPTIMIZUOTASTATYBA
PAPLAVOS
PAROSTEMPERATŪROS SVYRAVIMAS
PASAULINĖATSISKAITYMO INICIATYVA
PASTATŲENERGINIO NAUDINGUMO DIREKTYVA
PASKIRSTYTAGAMYBA
PASYVAUSVĖSINIMO SISTEMA
PASYVIOJONAMO STANDARTAS
PASYVISAULĖS ENERGIJOS SISTEMA
PASYVUSISNAMAS
PASYVIŲNAMŲ PROJEKTAVIMAS
PASTATOAPVALKALAS
PASTATOENERGINIS NAUDINGUMAS
PASTATOEKOLOGIJA
PASTATOSUKELTA LIGA
PASTATŲDARNUMO VERTINIMAS
PATALPŲORO KOKYBĖ
PATIEKTAENERGIJA
PATVARUSISORGANINIS TERŠALAS
PATVIRTINTASIŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ MAŽINIMO VIENETAS
PATVIRTINTOAPLINKOSAUGINIO PROFILIO NUSTATYMAS
PAVIRŠINIŲNUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMA
PERDIRBIMAS
PERDIRBTAŽALIAVA
PERDIRBTOBETONO UŽPILDAS
PERTVARKYMAS
PIRMINĖŽALIAVA
PLANETOSGALIMYBIŲ PERŽENGIMO DIENA
PLYNOLAUKO ŽEMĖ
POVARTOJIMO PERDIRBTA MEDŽIAGA
POVEIKIOAPLINKAI VERTINIMAS
POVEIKIOAPLINKAI INFORMACINIS PRANEŠIMAS
POVEIKISAPLINKAI
POZITYVIOSENERGIJOS NAMAS
PRIEŽIŪRA
PRINCIPAS„TERŠĖJAS MOKA“
PRISITAIKYMASPRIE KLIMATO KAITOS
PRODUKTOAPLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI
PRODUKTOKATEGORIJOS TAISYKLĖS
PRODUKTOKATEGORIJOS TAISYKLIŲ PERŽIŪRA
PRODUKTOSPECIFIKACIJA
PROJEKTAVIMOKRITERIJAI
PROJEKTOKOKYBĖS VERTINIMAS
PROJEKTOKOKYBĖS VERTINIMO PRIEMONĖ
PUCOLANAI
PUCOLANAS
REALIDISKONTAVIMO NORMA
RENOVUOTI
SANAUDŲIR NAUDOS ANALIZĖ
SAULĖSENERGIJOS KOLEKTORIUS
SAULĖSŠILUMINĖ ENERGIJA
SAULĖSŠVIESOS LAIDUMO SISTEMA
SAVARANKIŠKUMAS
SĄVARTYNAS
SEKVESTRACIJA
SEZONINISENERGIJOS NAUDOJIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTAS
SRUTINIŲNUOTEKŲ SISTEMA
STATYBAIŠ PLŪKTOS ŽEMĖS
STATYBAIŠ ŽEMĖS
STATYBINĖMEDŽIAGA
STATYBOSATLIEKOS
STATYBOSDARBAI
STATYBOSPROCESAS
SUNKIŲJŲKONSTRUKCIJŲ STATYBA
SUPRATIMASAPIE ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ
SUSLĖGTOSŽEMĖS BLOKELIAI
ŠIAUDINIŲNAMŲ STATYBA
ŠILTNAMIO EFEKTAS
ŠILUMINĖ IZOLIACIJA
ŠILUMINĖ MASĖ
ŠILUMINĖ VARŽA
ŠILUMINIS KOMFORTAS
ŠILUMOKAITIS
ŠILUMOS REGENERAVIMO SISTEMA
ŠILUMOS KAUPIMO PAJĖGUMAI
ŠILUMOS SALOS MIESTUOSE EFEKTAS
ŠILUMOS SRAUTAS PER PARĄ
ŠVIESOSIR SAULĖS ŠILUMOS PRIEAUGIO SANTYKIS
ŠVIESOS LAIDUMO KOEFICIENTAS
ŠVIESOS LENTYNA
TARPINIS GAMINYS
TECHNINĖ KOKYBĖ
TERITORIJŲ UŽSTATYMO TANKUMAS
TRANSPORTO PLANAVIMAS MAŽIAUSIOMIS SĄNAUDOMIS
TRIGUBAS GALUTINIS REZULTATAS
TVENKINYS NUO POPLŪDŽIO
URBANISTINĖ APYKAITA
URBANISTINĖ DYKRA
URBANISTINIS KAIMAS
UŽDAROJO CIKLO GRĄŽINAMASIS PERDIRBIMAS
UŽTERŠTA ŽEMĖ
VANDENS APSAUGA
VIETINĖS MEDŽIAGOS
VIENTISUMAS
VISYBINIS POŽIŪRIS
VISUOTINIO ATŠILIMO POTENCIALAS
VISUOTINIS ATŠILIMAS
ZONAVIMAS
„ŽALIASIS SMEGENŲ PLOVIMAS“
ŽALIASIS STOGAS
ŽALIOJI JUOSTA
ŽALINGO SVEIKATAI PASTATO SINDROMAS
ŽEMINIAI PASTATAI
ŽEMO PRALAIDUMO STIKLAS
Uždaryti
Uždaryti