GAMTOSIŠTEKLIUS

Santykinai žmogaus veiklos netrikdomoje aplinkoje savaimeegzistuojantis naudingas resursas.
Atgal
Uždaryti
Uždaryti