Statybų draudimas

ŠIOJE SKILTYJE PATEIKIAMOS ĮMONĖS, KURIŲ VEIKLOS SRITIS YRA STATYBŲ DRAUDIMAS. STATYBŲ DRAUDIMAS YRA REIKALINGAS UŽTIKRINTI, KAD STATYBOS AIKŠTELĖJE VYKSTANTYS DARBAI BŪTŲ KOKYBIŠKI. DRAUDIMAS SUTEIKIA GALIMYBĘ APDRAUSTI STATYBINES MEDŽIAGAS IR TECHNIKĄ ARBA UGNIES, SPROGIMO, ŽAIBO PADARYTĄ ŽALĄ. Į STATYBŲ DRAUDIMĄ YRA ĮTRAUKIAMOS IR TOKIOS SĄLYGOS KAIP BLOGAS STATYBOS DARBŲ ATLIKIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINŲ NESILAIKYMAS, KONSTRUKCIJOS SUGRIUVIMAS DĖL NEKOKYBIŠKŲ MEDŽIAGŲ AR KLAIDINGO PROJEKTO. ŠIS DRAUDIMAS NELAIMĖS ATVEJU KOMPENSUOJA PATIRTAS IŠLAIDAS. JEI KLIENTAS PAGEIDAUJA, Į ŠĮ DRAUDIMĄ GALIMA ĮTRAUKTI IR DRAUDIMĄ DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBO VIETOJE.
Uždaryti
Uždaryti